Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen yliopisto. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Johtamisen, Laskentatoimen ja rahoituksen, sekä Markkinoinnin ja viestinnän akateemisissa yksiköissä.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Vaasan yliopistoon voi hakea yhteen hakukohteeseen: Kauppatieteet (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta). Hakukohteeseen valitaan 270 opiskelijaa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset ja koulutusohjelma valitaan ensimmäisen vuoden lopussa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa ohjelmissa:
Johtaminen ja organisaatiot
Kansainvälinen liiketoiminta
Laskentatoimi ja rahoitus
Markkinointi
Talousoikeus
Taloustiede

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen maisterin tutkintoon voi jatkaa jossakin seuraavista maisteriohjelmista:
Finance
Henkilöstöjohtaminen
International Business
Laskentatoimi ja tilintarkastus
Markkinoinnin johtaminen
Strategic Business Development
Talousoikeus
Taloustiede

Kauppatieteellisen alan tutkinnon voi Vaasan yliopistossa näiden lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa.

Valintamenettely

Valinta etenee yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti siten, että todistusvalinnassa valitaan 162 opiskelijaa ja koepistevalinnassa 108 opiskelijaa.

Valintakoepaikka

Vaasan yliopistossa valintakoe järjestetään Palosaaren kampusalueella Tervahovi-rakennuksessa. Hakijat jaetaan koesaleihin sukunimen mukaan. Koesalien tiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla sekä valintakoepäivänä päärakennus Tervahovin pääsisäänkäynnin luona, Wolffintie 34, Vaasa.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvien on saavuttava noin puoli tuntia ennen valintakokeen alkua.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset Vaasan yliopiston osalta ovat nähtävillä hakijapalveluissa, Wolffintie 34 sekä Opintopolussa.

Hakija voi tutustua valintakokeensa arvosteluun ja tarkistaa todistuspisteensä hakijapalveluissa 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Koetuloksiin voi tutustua olemalla yhteydessä hakijapalveluihin.

Ks. myös Oikaisumenettely

Lisätiedot

Hakijapalvelut
Osoite: Wolffintie 34, Luotsi, PL 700, 65100 Vaasa
Puhelin puh. 029 449 8005
Sähköposti: hakijapalvelut@univaasa.fi
www.univaasa.fi/hakijat

Valikko