Ylioppilastutkinnon ja valintakokeen pisteytys

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan todistuspistein tai valintakoepistein. Pisteet valintakokeesta ja ylioppilastutkintojen arvosanoista annetaan kaikkien hakukohteiden valintoja varten samalla tavalla.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 77 todistuspistettä ja on suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti. Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Pisteiden määräytyminen

Todistusvalinta: Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistuspisteet).

Valintakoevalinta: Valintakoevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta (valintakoepisteet).

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos on suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

Valintakoepisteet

Valintakokeen maksimipistemäärää ei ole ennakkoon määritelty. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.

Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Suomalainen ylioppilastutkinto

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.
Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

KAUPPATIETEETLEMCBA
äidinkieli*3327.52216.5115.5
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä36.1302418126
matematiikka, lyhyt28.323.618.914.19.44.7
Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
kieli, pitkä28.323.618.914.19.44.7
kieli, keskipitkä25.120.916.812.68.44.2
kieli, lyhyt22.618.915.111.37.53.8
Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia22.418.614.911.27.53.7
filosofia2016.713.3106.73.3
fysiikka26.52217.613.28.84.4
historia24.520.416.312.28.24.1
kemia22.418.614.911.27.53.7
kieli, pitkä28.323.618.914.19.44.7
kieli, keskipitkä25.120.916.812.68.44.2
kieli, lyhyt22.618.915.111.37.53.8
maantiede2016.713.3106.73.3
psykologia22.418.614.911.27.53.7
terveystieto17.314.411.58.75.82.9
uskonto/elämänkatsomustieto24.520.416.312.28.24.1
yhteiskuntaoppi2016.713.3106.73.3
muut reaaliaineet**22.418.614.911.27.53.7

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä.
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

International Baccalaureate -tutkinto (IB)

Ainekohtaisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

International Baccalaureate -tutkinto (IB)

Ainekohtaisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
7laudatur (L)
6eximia cum laude approbatur (E)
5magna cum laude approbatur (M)
4cum laude approbatur (C)
3lubenter approbatur (B)
2approbatur (A)
IB-tutkintoaineet pisteytetään seuraavien suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti.
IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
A-kieliäidinkieli
A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),pitkä kieli
B-englanti
muut B-kieletkeskipitkä kieli
AB-kielilyhyt kieli
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet:pitkä matematiikka
Further Mathematics, Mathematics HL ja Mathematics SL
V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet:
Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL ja Mathematics: Analysis and approaches SL
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet:lyhyt matematiikka
Mathematical Studies
V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet:
Mathematics: Applications and interpretation SL

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

EB-tutkinto, v. 2020 ja ennen sitä Ylioppilastutkinto
10.00-9.00laudatur (L)
8.99-8.00eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00cum laude approbatur (C)
5.99-5.00lubenter approbatur (B)
4.99-4.00approbatur (A)
EB-tutkinto, v. 2021 ja sen jälkeen Ylioppilastutkinto
10.00-9.00laudatur (L)
8.99-8.00eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00cum laude approbatur (C)
5.99-5.50lubenter approbatur (B)
5.49-5.00approbatur (A)
4.99-0improbatur (I)
EB-tutkintoaineet pisteytetään suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaan seuraavasti.
EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
L1-kieliäidinkieli
L2-kielipitkä kieli
L3-kieli,keskipitkä kieli
Other National Language
L4-kieli,lyhyt kieli
L5-kieli
pitkä matematiikka (5h)pitkä matematiikka
lyhyt matematiikka (3h)lyhyt matematiikka

Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto

Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

RP-/ DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
15–13laudatur (L)
12–10eximia cum laude approbatur (E)
9–8magna cum laude approbatur (M)
7cum laude approbatur (C)
6–5lubenter approbatur (B)
4approbatur (A)
RP-/DIA-tutkintoaineet pisteytetään todistusvalinnassa seuraavien suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti.
RP-/DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
äidinkieli suomi tai saksaäidinkieli
suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englantipitkä kieli
B1-kielikeskipitkä kieli
B2-kieli tai B3-kielilyhyt kieli
matematiikkapitkä matematiikka
matematiikka vastaavuustodistuksestalyhyt matematiikka

RP-/ DIA-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti.
Mikäli pisteytettävät aineet eivät sisälly hakijan tutkintoaineisiin, katsotaan pisteet Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia

Valikko