Poängsättning av studentexamen och urvalsprovet

Antagningen till ekonomutbildningarna sker på basis av betyg eller urvalsprov. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilken högskola du söker till.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste den sökande få minst 77 betygspoäng och har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort). För att kunna bli antagen på basis av resultatet i urvalsprovet måste den sökande delta i urvalsprovet.

Fastställande av poäng

Betygsantagningskön: I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen (betygspoäng).

Urvalsprovspoäng: I provpoängsantagningen utgörs urvalspoängen av summan av de poäng den sökande fått i urvalsprovet (provpoäng).

Poängsättning av studentexamen

Det maximala poängantalet på basis av betyget är 154 och i betygsantagningen måste den sökande ha minst 77 poäng. Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt godkänt vitsord (s.k. tröskelkriterium) i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • Det språk som ger de högsta poängen
  • De två ämnen som ger de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får han eller hon inga poäng för det ämnet. Den sökande beaktas trots det i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Till exempel kan poäng ges endast för lång eller kort matematik. Den sökande kan få poäng för flera olika språk.

Europeisk studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) som avlagts i Finland poängsätts i betygsantagningen på samma sätt som en finländsk studentexamen.

Urvalsprovpoäng

Det maximala antalet poäng i urvalsprovet är inte fastställt på förhand. Urvalsprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Det finns ingen begränsning för hur många frågor man kan låta bli att svara på och inga poäng dras av för frågor som inte besvarats.

Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits finns flera korrekta svar på en viss fråga, godkänns alla korrekta svar på frågan det gäller vid bedömningen av provet. Om det efter provet visar sig att det med tanke på de anvisningar som givits inte finns något korrekt svar på en viss fråga, beaktas frågan det gäller inte vid bedömningen av provet.

Urvalsprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.