Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2020

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2020

Poänggränserna för antagningen våren 2020 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 22.5.2020 var:

Studieplatser 1. betygsantagning, förstagångssökande Studieplatser 2. betygsantagning, förstagångssökande Studieplatser 2. betygsantagning, icke-förstagångssökande
Aalto-yliopisto 186 121,1 16 120,4 61 125,5
Hanken, Helsingfors 108 109,5 9 108,9 45 107,9
Hanken, Vasa 42 96,2 4 95,9 17 94,6
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 30 100,4 2 100,1 8 104,1
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 30 102,9 2 102,1 8 112
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 27 106 3 105 10 102,9
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet 66 104,1 6 102,8 27 100,8
LUT-yliopisto 72 104,9 6 104,3 30 103,8
Oulun yliopisto 102 101,1 9 100,4 25 105,2
Tampereen yliopisto 84 113,7 7 113 7 124,5
Turun yliopisto, Turku 144 113,6 12 112,6 60 112,4
Turun yliopisto, Pori 36 99,6 3 98,7 15 100,7
Vaasan yliopisto 162 100,5 13 100,1 41 99,6
Åbo Akademi 54 101,5 5 101,3 22 99,3

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare).

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 15.7.2020. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 22.7.2020 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Nästä artikel
Ökat antal nybörjarplatser till provpoängsantagning i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning