Instruktioner för urvalsprovet

Läs noga dessa anvisningar!

Sökande har fått ett meddelande per e-post senast onsdag 3.6. Kom ihåg att kontrollera skräppostmappen. Om du inte har fått meddelandet, kontakta det universitet där du ska delta i urvalsprovet.

Insjuknande och urvalsprov

 • Om du har konstaterats ha coronavirussmitta och du har förordnats i isolering kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet. De som är i frivillig karantän ska inte heller delta i urvalsprovet.
 • Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Se en lista över coronavirusets symtom på THL:s webbplats.
 • Om du har varit på coronavirustest och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig karantän: THL:s anvisningar om karantän och isolering

Du ska förbereda dig på att styrka din identitet utomhus redan innan provet inleds. Alla deltagares identitet kontrolleras, så se till att du har ditt ID* med dig och att du kommer till rätt plats och att du kommer till rätt plats på angiven tid. (* ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finska körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området)

Personer som kommer för sent får inte delta i provet. Du måste vara på den provlokalen som tilldelats dig vid rätt tidpunkt.

Du måste ta med sig till provet

 • Ett officiellt, giltigt identitetsbevis med foto: pass eller finskt identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finska körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området.
  Utan din identitetsbevis kommer du inte att antas till urvalsprovet.
 • Kulspetspenna (dvs bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)

Du kan ta med sig till provet

 • En dryckesflaska försedd med kork (inte kaffe/energidryck).
  • Matsäck är inte tillåtet (utom individuella arrangemang)
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Sökanden ska visa medicinerna för övervakaren när hen kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Sökanden får ha med sig öronproppar för engångsbruk som ska finnas i en oöppnad förpackning. De sökande har fått anvisningar om att det då är den sökandes ansvar om hen eventuellt inte hör tilläggsanvisningarna som ges under provet.
 • Extra ansiktsmasker.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. Förbjudna är till exempel:

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Användning av snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • I urvalsprovet får man inte använda färgpennor eller överstrykningspennor.
 • Deltagarna i urvalsproven får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Ansiktsmask. Universiteten förutsätter att ansiktsmask används under urvalsprovet. Om du vill får du använda egna andningsskydd och skyddshandskar. Vi ber dig använda ansiktsmasken under hela provet med undantag av korta dryckespauser. Kom ihåg att även ta extra ansiktsmasker med dig. Vid behov kan du  också få ansiktsmasker av  provets övervakare.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Under provet

Övervakarna kontrollerar dina skrivredskap/ kalkylator när du kommer in i salen och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.

Provpappren har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.

Lyssna noggrant på de anvisningar som ges! Läs noggrant anvisningarna på provpappren!

 

Aalto-yliopisto: https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/valintakokeet-aalto-yliopistossa-2021

Hanken: https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/intradesprov

Itä-Suomen yliopisto: https://www.uef.fi/fi/valintakokeet-2021

Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/valintakokeiden-ajat-ja-paikat/8-6-2021-kauppatieteellisen-alan-yhteisvalinnan-valintakoe

LUT-yliopisto: https://www.lut.fi/opiskelu/hakeminen/kauppatieteellisen-alan-yhteisvalinnassa/valintakoe

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet

Tampereen yliopisto: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tampereen-yliopiston-valintakokeet

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Vaasan yliopisto: https://www.univaasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/nain-haet/kauppatieteellisen-alan-yhteisvalintakoe

Åbo Akademi: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

Förra artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2021
Nästä artikel
Antagning på basen av urvalsprov 2021