Ökat antal nybörjarplatser till provpoängsantagning i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning

Genom extra medel från ministeriet lades det till allt som allt 232 nybörjarplatser i provpoängsantagningen.

Det andra delmomentet av urvalsprovet anordnades 16.6.2020 som ett campusprov. Till urvalsprovet kallades sammanlagt 1038 sökande. På grund av sökanden med samma poängantal blev antalet inbjudna 1105.

Nybörjarplatserna fördelades per ansökningsmål på följande sätt:

Ansökningsmål NYBÖRJARPLATSER totalt Provpoängskön TOTALT
AALTO-YLIOPISTO
Kauppatieteet 30 77
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
Ekonomi, Helsingfors 34 52
Ekonomi, Vasa 11 18
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Kauppatieteet, Joensuu 9 19
Kauppatieteet, Kuopio 9 19
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma 10 15
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma 15 26
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta
Kauppatieteet 20 32
OULUN YLIOPISTO
Kauppatieteet 10 44
TAMPEREEN YLIOPISTO
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma 25 67
TURUN YLIOPISTO
Kauppatieteet, Turku 10 34
Kauppatieteet, Pori 6
VAASAN YLIOPISTO
Kauppatieteet 40 94
ÅBO AKADEMI
Ekonomi 9 18
Förra artikel
Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2020
Nästä artikel
Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang