Urvalsprovet 2022 inom ekonomutbildning – Sökandes anvisningar för att delta i urvalsprovet

Urvalsprovet inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning ordnas tisdagen 7.6.2022. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov på den ort och i de av universitetet bestämda utrymmen, som sökande har valt på ansökningsblanketten. Urvalsprovet skrivs på papper. Klottpapper finns tillgängligt på provet. Se mer detaljerade instruktioner för att delta i ekonomutbildningens urvalsprov:

Sökandens anvisningar för det gemensamma urvalsprovet inom ekonomutbildning (munskydd rekommendation uppdaterad 2.5.2022)

Förra artikel
Antagningsstatistik från våren 2021 är publicitat
Nästä artikel
Användning ett munskydd på provdagen