Työelämä

Sama tutkinto voi johtaa hyvinkin erilaisiin työtehtäviin. Tutustu nuorten ekonomien kertomuksiin työelämästä opintojen jälkeen. Kauppatieteellinen koulutus mahdollistaa erilaisia tulevaisuuksia – oma luonne, kiinnostuksen kohteet ja tutkinnon painopisteet luovat erilaisia uria erilaisille ekonomeille.

Valmistuttuasi saat ekonomin arvon, jota voivat käyttää kauppatieteiden maisterit. Mahdollisuuksia on rajattomasti, sillä ekonomeja työskentelee noin 5 000 tehtävänimikkeellä. Oppiminen ja kehittyminen työssä jatkuu läpi elämän ja lisäksi opintoja voi täydentää aikuisiällä.

Kauppatieteellisellä alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat tutkinnot:

  • Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) (alempi korkeakoulututkinto)
  • Kauppatieteiden maisteri (KTM) (ylempi korkeakoulututkinto)
  • Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) (tieteellinen jatkotutkinto)
  • Kauppatieteiden tohtori (KTT) (tieteellinen jatkotutkinto)
  • Kauppatieteiden opiskelijasta käytetään termiä kauppatieteiden ylioppilas, puhekielessä kylteri. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa. Tutkintonimikkeet ovat vaihdelleet vuosien varrella.

Suomen Ekonomien palkkasuositukset

Ekonomien palkat

  • Keskiarvopalkka 5 946 euroa, mediaani 5 109 euroa.
  • Alkupalkka: mediaani 3 300 euroa; keskiarvo 3 409 euroa.
  • Luvut perustuvat Suomen Ekonomien vuosittaiseen palkkatasotutkimukseen (Palkkatasotutkimus, jäsensivulla).

Työt valmistumisen jälkeen

Neljännes ekonomeista työskentelee liike-elämää palvelevissa yrityksissä. Saman verran ekonomeja on sijoittunut teollisuuteen. Lisäksi ekonomeja työskentelee muun muassa rahoitusalalla, kaupan alalla, julkisessa hallinnossa ja opetusalalla.

Ekonomeista noin 44 prosenttia toimii erilaisissa johtotehtävissä. Noin kolmannes ekonomeista päätyy asiantuntijoiksi eri aloille. Keskijohdon tehtävissä ekonomeista työskentelee joka neljäs. Johdon ja ylimmän johdon tehtävissä ekonomeista on noin viidesosa. Loput ovat toimihenkilöitä, opetushenkilökuntaa tai yrittäjiä.