Työelämä

Sama tutkinto voi johtaa hyvinkin erilaisiin työtehtäviin. Kauppatieteellinen koulutus mahdollistaa erilaisia tulevaisuuksia – oma luonne, kiinnostuksen kohteet ja tutkinnon painopisteet luovat erilaisia uria erilaisille ekonomeille.

Valmistuttuasi saat ekonomin arvon, jota voivat käyttää kauppatieteiden maisterit. Mahdollisuuksia on rajattomasti, sillä ekonomeja työskentelee noin 5 000 tehtävänimikkeellä. Oppiminen ja kehittyminen työssä jatkuu läpi elämän ja lisäksi opintoja voi täydentää aikuisiällä.

Ekonomien palkat

  • Keskiarvopalkka 6 164 euroa, mediaani 5 240 euroa.
  • Alkupalkka: mediaani 3 500 euroa.
  • Luvut perustuvat Suomen Ekonomien vuosittaiseen palkkatasotutkimukseen (Palkkatasotutkimus, jäsensivulla).

Suomen Ekonomien palkkasuositukset (kyltereiden kesätyöpalkkasuositus, gradupalkka- ja palkkiosuositukset sekä ekonomin alkupalkkasuositukset)

Työt valmistumisen jälkeen

Neljännes ekonomeista työskentelee liike-elämää palvelevissa yrityksissä. Saman verran ekonomeja on sijoittunut teollisuuteen. Lisäksi ekonomeja työskentelee muun muassa rahoitusalalla, kaupan alalla, julkisessa hallinnossa ja opetusalalla.

Ekonomeista noin 44 prosenttia toimii erilaisissa johtotehtävissä. Noin kolmannes ekonomeista päätyy asiantuntijoiksi eri aloille. Keskijohdon tehtävissä ekonomeista työskentelee joka neljäs. Johdon ja ylimmän johdon tehtävissä ekonomeista on noin viidesosa. Loput ovat toimihenkilöitä, opetushenkilökuntaa tai yrittäjiä.