Hakukohteet

Sivut päivitetään lokakuussa 2023. 

Alla on yhteenveto kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista, niiden kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ja valittavien määristä.

Kuhunkin hakukohteeseen valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (ns. ensikertalaiskiintiö). Hakijoita, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan kevätlukukaudelle 2014 tai sitä ennen alkaneeseen koulutukseen eivätkä ole suorittaneet tutkintoa, käsitellään ensikertalaisina. Ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Edellä mainittu ensikertalaiskiintiö (70 %) ei ole yläraja, vaan ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.

Hakukohde/aloituspaikkamäärä
Ansökningsmål/studieplatser
Todistusvalinnalla
Betygsantagningskön
Koepistein
Provpoängskön
Yhteensä
Totalt
AALTO-YLIOPISTO367
Kauppatieteet220147367
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN250
Ekonomi, Helsingfors10872180
Ekonomi, Vasa422870
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO140
Kauppatieteet, Joensuu422870
Kauppatieteet, Kuopio422870
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO180
Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma7550125
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma332255
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta160
Kauppatieteet9664160
OULUN YLIOPISTO170
Kauppatieteet10268170
TAMPEREEN YLIOPISTO160
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma9664160
TURUN YLIOPISTO290
Kauppatieteet, Turku13892230
Kauppatieteet, Pori362460
VAASAN YLIOPISTO270
Kauppatieteet162108270
ÅBO AKADEMI80
Ekonomi483280