Yliopistot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Hanken (Svenska handelshögskolan), Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on monialainen yliopisto, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Kauppatieteellisen alan opetusta annetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Opetus järjestetään Otaniemen kampuksella.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) – Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun englanninkieliset International Business– ja Economics-kandidaattiohjelmat eivät ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon jossakin alla mainitussa pääaineessa. Pääaineen valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa jossakin Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon opiskelukieli on suomi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito hakuvaiheessa. Maisteriohjelmien opiskelukieli on pääsääntöisesti englanti, mutta osa opinnoista on mahdollista opiskella suomeksi.

Kandidaattitutkinnon pääaineet

 • Johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Rahoitus
 • Taloustiede
 • Tieto- ja palvelujohtaminen
 • Yritysjuridiikka

Maisteriohjelmat

 • Accounting
 • Business Analytics
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Marketing
 • People Management and Organizational Development
 • Strategic Management in a Changing World
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Yritysjuridiikka

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakijapalvelut
Käyntiosoite: Ekonominaukio 1, Espoo
Postiosoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut
PL 21210, 00076 Aalto

Puhelin: 040 353 8105
Sähköposti: hakijapalvelut@aalto.fi
https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hakijapalveluiden-yhteystiedot

Hanken

Hanken (Svenska handelshögskolan), joka on Suomen ainoa itsenäinen kauppakorkeakoulu, tarjoaa ekonomikoulutusta ruotsiksi ja englanniksi. Hankenin katsotaan kolmen kansainvälisen laatuleimansa ansiosta kuuluvan maailman kauppakorkeakoulujen parhaimman 1 % joukkoon. Tarjoamme sinulle kansainvälisesti suuntautuneen ja arvostetun koulutuksen johon sisältyy kansainvälistymisjakso ulkomailla.  Meillä luot pitkäkantoiset verkostot, saat henkilökohtaista ohjausta ja luot pohjan urasi seuraaville menestyksellisille askeleille. Hanken toimii kaupungin sydämessä Helsingissä ja Vaasassa. Kauppatieteellisen yhteisvalinnan kautta opiskelijat valitaan molempien kampusten ruotsinkieliseen kandidaatin- ja maisterintutkintokoulutukseen.

Hakukohteet

Hanken on keväästä 2018 lähtien mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Hankenilla on yhteisvalinnassa kaksi hakukohdetta

 • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister
  (3 år + 2 år), Vasa
 • Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister
  (3 år + 2 år), Helsingfors

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa hakija otetaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen toteuttamisesta vastaa kahdella kampuksella (Joensuu ja Kuopio) sijaitseva kauppatieteiden laitos.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi hakukohdetta: Kauppatieteet, Joensuu sekä Kauppatieteet, Kuopio. Aloituspaikkoja on yhtä paljon sekä Joensuun että Kuopion kampuksella.

Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelevat ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, jonka suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden lopussa. Kaikki kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat tarjolla kummallakin kampuksella.

Kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

 • Johtaminen
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
 • Markkinointi ja vähittäiskauppa

Maisterikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot, Joensuun kampus

 • Palvelujohtaminen
 • Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
 • Master’s Degree Programme in Tourism Marketing and Management*
 • Master’s Degree Programme in Digital Marketing and Analytics*

Maisterikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot, Kuopion kampus

 • Innovaatiojohtaminen
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Master´s Degree Programme in International Business and Sales Management*
 • Master’s Degree Programme in Digital Marketing and Analytics*

* Maisteriopinnot suoritetaan englanniksi

Kauppatieteellisen alan tutkinnon voi lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa liiketaloustieteen ja tietojenkäsittelytieteen yhdistävässä koulutusohjelmassa Joensuun tai Kuopion kampuksella.

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut vastaa hakemista ja valintoja koskeviin kysymyksiin, kauppatieteiden laitos vastaa kauppatieteelliseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut
hakijapalvelut@uef.fi
https://www.uef.fi/fi/opiskelu
puh. 029 445 8990

Kauppatieteiden laitos
kauppatieteet.haku@uef.fi
www.uef.fi/kauppatieteet

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa kahdessa eri tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ilman erillistä hakua kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa (JSBE).

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvia hakukohteita on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kaksi. Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmassa opiskelijat valitsevat pääaineensa (johtaminen/laskentatoimi/markkinointi/viestinnän johtaminen/yrittäjyys/yritysten ympäristöjohtaminen) ensimmäisen opiskelulukuvuoden huhtikuussa. Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitaan opiskelijat suoraan pääaineeseen.

Kauppatieteellisen alan tutkintoja voi näiden lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa informaatioteknologian tiedekunnassa pääaineena tietojärjestelmätiede.

JSBE:n opintoneuvojat opintoasiat-jsbe@jyu.fi

Hakijapalvelut
Osoite: Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 040 805 4132
Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
www.jyu.fi/hae

LUT-yliopisto

LUT-yliopisto on tekniikkaan ja kauppatieteisiin erikoistunut tiedeyliopisto, joka toimii kahdella kampuksella – Lappeenrannassa ja Lahdessa. Kauppatieteellisestä koulutuksesta vastaa LUT-kauppakorkeakoulu.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Kandidaatin opinnot järjestetään Lappeenrannan kampuksella, samoin valtaosa maisteriopinnoista. Lahden kampuksella on tarjolla yksi kauppatieteiden maisteriohjelma.

Hakukohteet

LUT-yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on kauppatieteet. Koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijasta ohjelmapohjaisena. Ohjelmien sisältö pohjautuu perinteisiin liiketaloustieteisiin (hankintojen johtaminen, johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, strategiatutkimus ja yritysjuridiikka) sekä LUT-kauppakorkeakoulun ydinosaamisalueisiin, joita ovat kestävä arvonluonti ja vastuullinen liiketoiminta.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon haluamassaan suuntautumisvaihtoehdossa ja sen jälkeen hänellä on automaattinen oikeus jatkaa LUTissa, valitsemassaan kauppatieteiden maisteriohjelmassa.

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • Hankintojen johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Liiketoiminta-analytiikka
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Strateginen rahoitus

Maisteriohjelmat:

 • Laskentatoimi
 • Tietojohtaminen ja johtajuus
 • Business Analytics (MBAN)*
 • International Business and Entrepreneurship (MIBE)*
 • International Marketing Management (MIMM)*
 • Strategic Finance and Business Analytics (MSF)*
 • Supply Management (MSM)*

* Maisteriohjelma suoritetaan englanniksi.

Hakupalvelut
Puhelin: 0400 295 150
Sähköposti: hakijapalvelut@lut.fi
www.lut.fi/haku

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa kauppatieteellisen alan tutkintoihin johtava koulutus järjestetään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on yksi hakukohde: Kauppatieteet.

Kandidaatin tutkinnossa on opintosisältöjä tärkeimmiltä talous- ja liiketaloustieteen aloilta, kuten; kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus ja taloustiede.
Maisterivaiheen pääaineisiin haetaan kandidaatin opintojen loppuvaiheessa.

Maisterivaiheen koulutusohjelmat ovat:

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Liiketoiminta-analytiikka
 • Markkinointi
 • Rahoitus
 • Taloustiede

Lisäksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on kuusi kansainvälistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Business Analytics (BA), Economics (ME), Finance (MF), Financial and Management Accounting (FMA), International Business Management (IBM) ja Marketing (MM).

Tampereen yliopisto

Kauppatieteellisen alan koulutusta annetaan Tampereen yliopistossa johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto.

Hakukohteet

Tampereen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on kauppatieteiden tutkinto-ohjelma. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen toisena opiskeluvuonna alla luetelluista opintosuunnista.

Maisteritutkinnossa syvennetään osaamista jossain kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta tai voi hakea kandidaattivaiheen jälkeen tiedekunnan, Suomessa ainutlaatuisiin, Vastuullisen liiketoiminnan tai Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaan.

Kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

 • Vakuutus ja riskienhallinta
 • Markkinointi
 • Taloustiede
 • Yrityksen johtaminen
 • Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
 • Yrityksen laskentatoimi

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

 • Vakuutus ja riskienhallinta
 • Markkinointi
 • Taloustiede
 • Yrityksen johtaminen
 • Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
 • Yrityksen laskentatoimi

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma
Master’s Degree Programme in Leadership for Change (Sustainable Business Management)

Tampereen yliopisto
Hakijapalvelut
Puhelin: 0294 520 400
Sähköposti: hakijapalvelut.tau@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hae-yliopistoon 

Turun yliopisto

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (TSE) järjestää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin (KTK/KTM) tutkintoon johtavaa koulutusta Turussa ja Porissa.

Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa opiskelijoistaan yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä. Ilmapiirimme on yhteisöllinen sekä kansainvälinen ja yritysyhteistyö on tiivistä. Laajan oppiaine- ja kurssitarjonnan ansiosta voit rakentaa yksilöllisen, monipuolisen ja kilpailukykyisen tutkinnon.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun voi hakea kahteen eri hakukohteeseen:

Kauppatieteet, Turku
Kauppatieteet, Pori

Tutkinto-ohjelma ja erikoistumissuunta valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, kun on ensin tutustunut eri oppiaineisiin niiden peruskursseilla.

Tutkinto-ohjelmat ja erikoistumissuunnat Turussa:

 • Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma
  – Erikoistumissuunnat: kansainvälinen liiketoiminta, johtaminen ja organisointi, yrittäjyys
 • Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma
  – Erikoistumissuunnat: markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, digitaalinen liiketoiminta
 • Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma
  – Erikoistumissuunnat: laskentatoimi ja rahoitus, yritysjuridiikka
 • Taloustieteen tutkinto-ohjelma
  – Erikoistumissuunta: taloustiede

KTM-tutkinto suoritetaan Turussa pääsääntöisesti vastaavissa KTM-tutkinto-ohjelmissa.

Tutkinto-ohjelma ja erikoistumissuunnat Porissa:

 • Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma
  – Erikoistumissuunnat: talousjohtaminen, johtaminen ja organisointi, markkinointi

KTM-tutkinto suoritetaan Porissa Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa

Lisäksi Turun kauppakorkeakoulussa on kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen:

 • Master´s Degree Programme in Global Innovation Management (GIM)
 • Master´s Degree Programme in Futures Studies (FUTU)

Hakijapalvelut
20014 Turun yliopisto
Puhelin: 029 450 4300
Sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
https://www.utu.fi/fi

Tutustu Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön: www.tse.utu.fi/pori

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen yliopisto. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Johtamisen, Laskentatoimen ja rahoituksen, sekä Markkinoinnin ja viestinnän akateemisissa yksiköissä.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Vaasan yliopistoon voi hakea yhteen hakukohteeseen: Kauppatieteet (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta).

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset ja koulutusohjelma valitaan ensimmäisen vuoden lopussa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa opintosuunnissa:

 • Johtaminen ja organisaatiot
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Laskentatoimi ja rahoitus
 • Digitaalinen markkinointi
 • Markkinointi
 • Talousoikeus
 • Taloustiede

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen maisterin tutkintoon voi jatkaa jossakin seuraavista maisteriohjelmista:

 • Finance
 • Henkilöstöjohtaminen
 • International Business
 • Laskentatoimi ja tilintarkastus
 • Markkinoinnin johtaminen
 • Strategic Business Development
 • Talousoikeus
 • Taloustiede

Kauppatieteellisen alan tutkinnon voi Vaasan yliopistossa näiden lisäksi suorittaa yhteisvalintaan kuulumattomassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa.

Hakijapalvelut
Osoite: Wolffintie 34, PL 700, 65100 Vaasa
Puhelin puh. 029 449 8005
Sähköposti: hakijapalvelut@uwasa.fi
www.uwasa.fi/hakijat

Åbo Akademi

Suomen pienimpien yliopistojen joukkoon lukeutuva Åbo Akademi tarjoaa laajan kirjon oppiaineita. Åbo Akademissa opiskelijat voivat tuntea olonsa kotoisaksi, opiskeluilmapiiri on hyvä ja yhteydet opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä toimivat hyvin. Åbo Akademin pienuus on sen vahvuus. Åbo Akademin kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä kansainvälisten standardien mukaan. Opetuksessa voidaan joustavasti kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä, joita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Aktivoivat opetusmenetelmät antavat opiskelijalle oikeanlaisia valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin, myös sellaisiin, joita ei vielä ole.

Ruotsinkielisyydestä huolimatta noin viidennes Åbo Akademin opiskelijoista on äidinkieleltään suomenkielisiä. Åbo Akademi on aina ollut luonteeltaan kansainvälinen ja se on jäsenenä muun muassa Coimbra-ryhmässä, johon kuuluu 40 vanhinta yliopistoa Euroopan eri maista. Yliopisto toimii aktiivisesti niin Coimbra-ryhmässä kuin muissakin kansainvälisissä verkostoissa, jotta se voi tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden lähteä ulkomaille ja vastavuoroisesti ottaa vastaan muista maista tulevia opiskelijoita.

Hakukohde

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Åbo Akademilla on yksi hakukohde: Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Åbo.

Opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, pääaineenaan jokin alla olevista aineista. Pääaineen valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi ilman erillistä hakua jatkaa kauppatieteiden maisteriohjelmassa.

Kandidaattitutkinnon pääaineet

 • Kansainvälinen markkinointi
 • Kansantaloustiede
 • Laskentatoimi
 • Organisaatio ja johtaminen
 • Tietojärjestelmätiede

Maisteritutkinnon suuntautumisvaihtoehdot

 • Johdon laskentatoimi
 • Johtaminen, strategia ja organisointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Kansantaloustiede
 • Tietojärjestelmätiede

Lisäksi Åbo Akademi tarjoaa yhden kansainvälisen, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavan maisteriohjelman: Governance of Digitalization, jossa opetuskieli on englanti.