Opiskelu

Kauppatieteitä voi opiskella Suomessa kymmenessä eri yliopistossa Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa ja Vaasassa. Lisäksi Turun yliopistolla on yksikkö Porissa, Hankenilla Vaasassa ja Aallon kauppakorkeakoululla Mikkelissä.

Kauppatieteet alana on monipuolinen kokonaisuus, jonka sisällä on useita eri suuntautumisvaihtoehtoja ja valmistuneet kauppatieteiden kandidaatit ja maisterit työskentelevät monissa erilaisissa tehtävissä ja ammateissa Suomessa ja ulkomailla. Kauppatieteissä voit suuntautua esim. henkilöstöasioihin, markkinointiin, taloushallintoon, rahoitukseen tai yritysjuridiikkaan. Voit tutustua tarkemmin yliopistojen tarjoamiin pääaineisiin kohdasta Yliopistot.

Kauppatieteitä voi opiskella suomeksi kahdeksassa yliopistossa, ruotsiksi kahdessa yliopistossa. Tämän lisäksi tutkinnon tai sen osia voi suorittaa englanniksi kaikissa kymmenessä kauppatieteitä opettavassa yliopistossa.

Kauppatieteelliset tutkinnot

Yliopistojen kauppatieteelliset tutkinnot ovat

  • Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) (alempi korkeakoulututkinto)
  • Kauppatieteiden maisteri (KTM) (ylempi korkeakoulututkinto)
  • Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) (tieteellinen jatkotutkinto)
  • Kauppatieteiden tohtori (KTT) (tieteellinen jatkotutkinto)

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan kolme vuotta ja maisterin tutkinto on kaksivuotinen. Tohtorin tutkinnon suorittamiseen menee yleensä noin neljä vuotta. Kauppatieteiden opiskelijasta käytetään termiä kauppatieteiden ylioppilas, puhekielessä kylteri. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa.

Kun sinut hyväksytään opiskelemaan kauppatieteitä, sinulle annetaan opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Tämä tarkoittaa, että kun olet suorittanut kanditutkinnon, sinun ei tarvitse enää pyrkiä uudelleen maisteriohjelmaan, mikäli jatkat saman yliopiston sisällä.

Korkeakoulututkintojärjestelmä

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu useimmissa yliopistoissa perusopinnoista, pääaineen/-ohjelman opinnoista, sivuaineopinnoista ja kieliopinnoista. Perusopinnot kestävät noin vuoden ja niiden kautta opiskelijat saavat yleiskäsityksen useimmista kauppatieteiden aineista, kuten markkinoinnista, johtamisesta, rahoituksesta, laskentatoimesta ja kansantaloudesta. Pääaine tai varsinainen kandiohjelma valitaan usein perusopintojen jälkeen tai loppuvaiheessa. Kandiohjelmien sisällöt vaihtelevat yliopistoittain.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto sisältää samoja elementtejä kuin kandidaatin tutkinto, pois lukien peruskurssit. Maisteriohjelmat syventävät kauppatieteellistä oppialaa entisestään ja pyrkivät yhdistelemään eri kauppatieteen aloja ja muita tieteenaloja.

Kauppatieteellisen koulutuksen laadunarviointi

Kauppatieteellistä koulutusta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Laadunarviointia ja kehittämistä tehdään yliopistojen sisällä sekä niiden ulkopuolella. Ulkopuolisia arviointeja tekee Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) sekä kansainvälisesti erilaiset laadunarviointiorganisaatiot. Lisäksi Suomen ekonomit ry tekee säännöllisesti selvityksiä kauppatieteellisestä koulutuksesta.

AACSB Accredited

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) on maailman yksi johtavista kauppatieteellisen alan koulutusta arvioivista organisaatiosta. AACSB:n akreditointi myönnetään koko koululle ja sen piiriin kuuluu kaikki koulun tarjoama kauppatieteellisen alan koulutus.

AMBA logo

AMBA-järjestön (Association of MBAs) akreditointi tarkastelee erityisesti MBA ja Executive MBA –ohjelmien laatua.

EQUIS logo

EQUIS-laatumerkin (The European Quality Improvement System) myöntää EFMD (The European Foundation for Management Development) -verkosto, joka koostuu talousalan akateemisista asiantuntijoista.

EPAS

EFMD (The European Foundation for Management Development) myöntää myös ohjelmakohtaisia ​​laatuleimoja. Akkreditointia voivat hakea kansainvälisyyteen keskittyvät taloustieteiden ja johtamisen ohjelmat.

Elämää opiskelun ulkopuolella

Kaikki yliopisto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti yliopistonsa ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta järjestää paljon toimintaa joko itse, tai ainejärjestöjen kautta. Ainejärjestöön kuuluminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Hankenilla ei ole muita kuin kauppatieteilijöitä. Siksi kauppatieteiden ainejärjestö ja ylioppilaskunta ovat Hankenilla sama asia.

Kauppatieteiden opiskelijoiden eli kyltereiden opiskelijaelämä on vilkasta. Toimintaa löytyy joka lähtöön, liikunnasta korkeakulttuuriin, politiikasta juhlimiseen ja valokuvauksesta kielipiireihin. Ja mikäli omanlaista toimintaa ei vielä ole pystyssä, sitä voi aina luoda muiden asiasta kiinnostuneiden kavereiden kanssa. Tietoja opiskelijatoiminnasta löytyy ainejärjestöjen verkkosivuilta.

Ainejärjestöt