Valintakokeita ja tilastoja

Valintakokeita

Vuoteen 2017 saakka valintakoe on perustunut erilliseen valintakoekirjallisuuteen.

Valintakoe 2024

Oikea vastaus on lihavoituna. Päivitys 12.6.2024: Kysymys 4. Oikeaksi vastaukseksi hyväksytään sekä vastausvaihtoehto A että vaihtoehto D.

Valintakoe 2023, pdf

Oikea vastaus on lihavoituna.

Valintakoe 2022, pdf
Oikea vastaus on lihavoituna.

Valintakoe 2021, pdf
Oikea vastaus on lihavoituna.
Päivitys 11.6.2021
Kysymys 14.
Oikeaksi vastaukseksi hyväksytään sekä vastausvaihtoehto a) että vaihtoehto d).

2020
Valintakoe 1-vaihe 2.6.2020, pdf

Oikea vastaus on lihavoituna.
Valintakoe 2-vaihe 16.6.2020, pdf
Oikea vastaus on lihavoituna.

Valintakoe 2019, pdf
Oikea vastaus on lihavoituna.

Valintakoe 2018, pdf
Oikea vastaus on lihavoituna.

Päivitys 7.6.2018: On huomattu oikeiden vastausten julkistamisen jälkeen, että tehtäviin 11 ja 15 oli kirjattu väärä vastaus. Linkistä avautuvaan valintakokeeseen on korjattu oikeat vastaukset. Valintakoetoimikunta pahoittelee virhettä.

Valintakoe 2017
Oikea vastaus on lihavoituna.
Päivitys 19.6.2017: Valintakoekysymys 43. Kysymystä ei ole yksikäsitteisesti määritelty, joten ei ole oikeaa vastausvaihtoehtoa. Koe on arvosteltu jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.
Päivitys 22.6.2017: Valintakoekysymyksen 43 tehtävänannossa lause ”Vuonna 2016 Omppukylän väkiluvun kasvu oli 4,6 prosenttiyksikköä” ei yksikäsitteisesti määrittele, mihin suhdelukuun verrattuna tämä 4,6 prosenttiyksikön kasvu tulee laskea.  Prosenttiyksikköä käytettäessä tulee ilmaista, mitä prosenttilukuja verrataan toisiinsa. Tehtävänannosta tämä on jäänyt pois, joten tehtävää ei ole mahdollista ratkaista tehtävänannossa ilmaistuin tiedoin.

Päivitys 8.6.2017: Valintakoekysymys 20. Mikä seuraavista tilinpäätökseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?
Oikeaksi vastaukseksi hyväksytään sekä kohta 1 että kohta 2.

Valintakokeessa (2017) on saanut pisteitä seuraavasti:
Monivalintakysymyksissä oikeasta vastauksesta on annettu +1 piste,
väärästä vastauksesta -0,50 pistettä.
Oikein/väärin kysymyksissä oikeasta vastauksesta on annettu +0,5 pistettä,
väärästä vastauksesta -0,25 pistettä.
Tyhjästä vastauksesta on annettu 0 pistettä.
Vastaamatta jättäminen ei ole vähentänyt pisteitä eikä sitä ole rajoitettu.

Valintakoe 2016
Valintakokeessa (2016) on saanut pisteitä seuraavasti:
Monivalintakysymyksissä oikeasta vastauksesta on annettu +1 piste,
väärästä vastauksesta -0,50 pistettä.
Oikein/väärin kysymyksissä oikeasta vastauksesta on annettu +0,5 pistettä,
väärästä vastauksesta -0,25 pistettä.
Tyhjästä vastauksesta on annettu 0 pistettä.
Vastaamatta jättäminen ei ole vähentänyt pisteitä eikä sitä ole rajoitettu.

Valintakoe 2015

Valintakoe 2014

Valintakoe 2013

Valintakoe 2012

Valintakoe 2011

Valintakoe 2010

Valintakoe 2009

Valintakoe 2008

Valintakoe 2007

Valintakoe 2006

Valintakoe 2005

Valintatilastoja

Alla olevien linkkien takaa löydät hakijatilastoja aikaisemmilta vuosilta. Voit tutustua yliopistokoulutukseen liittyviin tilastoihin Opetushallituksen ylläpitämän Vipunen.fi -palvelun kautta. Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (ns. ensikertalaiskiintiö). Ensikertalainen on hakija, joka ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa eikä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Ensikertalaisten määrä on siis tilastoitu ensimmäisen kerran vuoden 2016 valintatilastoon.

Pisterajat 2023, pdf
Valintatilasto 2023, pdf 

Pisterajat 2022, pdf
Valintatilasto 2022, pdf

Pisterajat 2021, pdf
Valintatilasto 2021, pdf
Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2021, pdf

Pisterajat 2020, pdf
Valintatilasto 2020, pdf
Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2020 *valintakokeen ollessa 2-vaiheinen, ei tilastoa voida laatia entisenlaisena

Todistusvalinnan pisteytysmalli muuttui keväälle 2020,
alla pisteytysmalli ennen vuotta 2020.

LEMC
Äidinkieli10975
Matematiikka, pitkä oppimäärä10975
Matematiikka, muu oppimäärä8642
Kieli, pitkä oppimäärä8642
Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta6420

Pisterajat 2019, pdf

Valintatilasto 2019, pdf

Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2019, pdf

Pisterajat 2018, pdf

Valintatilasto 2018, pdf

Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2018, pdf

Valintatilastoissa vuoteen 2017 saakka ovat mukana vain suomenkieliset yksiköt.

Pisterajat 2017

Valintatilasto 2017

Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2017

Pisterajat 2016

Valintatilasto 2016

Valintakokeeseen osallistuneiden määrä 2016

Pisterajat 2015

Valintatilasto 2015

Vuoden 2015 valintatilasto ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2014, koska vuonna 2015 on siirrytty käyttämään Opintopolku.fi -palvelua ja siitä saatavia tilastoja. Esimerkkinä Aalto-yliopiston kauppatieteiden hakukohde: vuoden 2015 tilastossa ensisijaiset hakijat (yht. 2264) kertoo, kuinka monta hakijaa on asettanut Aalto-yliopiston kauppatieteiden hakukohteen hakulomakkeella ensimmäiseksi. Vuoden 2014 tilastossa hakijan ensimmäinen hakukohde on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteiden keskinäisessä järjestyksessä ensimmäisenä oleva hakukohde. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohde ”Kauppatieteet” yhteissumma 3018 kertoo, kuinka monta hakijaa on asettanut Aalto-yliopiston kauppatieteiden hakukohteen ensimmäiseksi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista.

Valintatilasto 2014

Valintatilasto 2013

Valintatilasto 2012

Valintatilasto 2011

Valintatilasto 2010

Valintatilasto 2009

Valintatilasto 2008

Koevalinta 2007

Todistusvalinta 2007

Valintatilasto 2006

Valintatilasto 2005