Urvalsprov och statistik

Urvalsprov

Urvalsprov 2022, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2021, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.
Uppdatering 11.6.2021.
Urvalsprovfråga 14.
Både svarsalternativ a) och svarsalternativ d) godkänns som rätt svar.

2020
Urvalsprov 2.6.2020, det första momentet, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.
Urvalsprov 16.6.2020, det andra momentet, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2019, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2018, pdf
Rätt svar har markerats med fetstil.

Uppdatering 7.6.2018: Efter att de korrekta svaren publicerats har det upptäckts att fel svar angetts för uppgifterna 11 och 15. I den länk som nu finns till urvalsprovet är svaren korrigerade. Urvalsprovskommittén beklagar misstaget.

Uppdatering 8.6.2018: Rätt svar till uppgift 36.

Antagningsstatistik från tidigare år

Bakom länkarna nedan finns statistik från tidigare år enligt utbildning och de sökandes kön. Mer statistik som berör universitetsutbildning finns i tjänsten Vipunen.fi, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Enligt lagen måste högskolorna sedan år 2016 reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som ansöker om sin första högskoleplats (kvoten för förstagångssökande). En förstagångssökande är en sökande som inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet och som inte har tagit emot en studieplats på en utbildning som leder till yrkeshögskole- eller universitetsexamen som börjat hösten 2014 eller senare. Antalet förstagångssökande statistikfördes alltså för första gången i urvalsstatistiken för år 2016.

Poänggränser 2022, pdf
Antagningsstatistik 2022, pdf

Poänggränser 2021, pdf
Antagningsstatistik 2021, pdf
Antal deltagare i urvalsprovet 2021, pdf

Poänggränser 2020, pdf
Antagningsstatistik 2020, pdf

Poängsättningstabell för betygsantagningen har ändrats för våren 2020,
nedan följer poängsättningstabell för betygsantagningen före 2020.

 LEMC
Modersmål10975
Matematik, lång10975
Matematik, kort8642
Språk, långt8642
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen6420

Poänggränser 2019, pdf

Antagningsstatistik 2019, pdf

Antal deltagare i urvalsprovet 2019, pdf

Poänggränser 2018, pdf

Antagningsstatistik 2018, pdf

Antal deltagare i urvalsprovet 2018, pdf