Urvalsprov och statistik från tidigare år

Urvalsprov från tidigare år

Urvalsprov 2022
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2021
Rätt svar har markerats med fetstil.
Uppdatering 11.6.2021.
Urvalsprovfråga 14.
Både svarsalternativ a) och svarsalternativ d) godkänns som rätt svar.

2020
Urvalsprov 2.6.2020, det första momentet
Rätt svar har markerats med fetstil.
Urvalsprov 16.6.2020, det andra momentet
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2019
Rätt svar har markerats med fetstil.

Urvalsprov 2018
Rätt svar har markerats med fetstil.

Uppdatering 7.6.2018: Efter att de korrekta svaren publicerats har det upptäckts att fel svar angetts för uppgifterna 11 och 15. I den länk som nu finns till urvalsprovet är svaren korrigerade. Urvalsprovskommittén beklagar misstaget.

Uppdatering 8.6.2018: Rätt svar till uppgift 36.

Antagningsstatistik från tidigare år

Bakom länkarna nedan finns statistik från tidigare år enligt utbildning och de sökandes kön. Mer statistik som berör universitetsutbildning finns i tjänsten Vipunen.fi, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Enligt lagen måste högskolorna sedan år 2016 reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som ansöker om sin första högskoleplats (kvoten för förstagångssökande). En förstagångssökande är en sökande som inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet och som inte har tagit emot en studieplats på en utbildning som leder till yrkeshögskole- eller universitetsexamen som börjat hösten 2014 eller senare. Antalet förstagångssökande statistikfördes alltså för första gången i urvalsstatistiken för år 2016.

Poänggränser 2021
Antagningsstatistik 2021
Antal deltagare i urvalsprovet 2021

Poänggränser 2020
Antagningsstatistik 2020

Poängsättningstabell för betygsantagningen har ändrats för våren 2020,
nedan följer poängsättningstabell för betygsantagningen före 2020.

 LEMC
Modersmål10975
Matematik, lång10975
Matematik, kort8642
Språk, långt8642
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen6420

Poänggränser 2019

Antagningsstatistik 2019

Antal deltagare i urvalsprovet 2019

Poänggränser 2018

Antagningsstatistik 2018

Antal deltagare i urvalsprovet 2018

Meny