Utbildningar

Nedan finns kortfattad information om de universitet som deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, de utbildningar inom det ekonomiska området man kan söka in till och hur många som antas.

70 % av de som antas till varje utbildning ska enligt 36 § i universitetslagen vara sökande som inte tidigare har avlagt en högskoleexamen enligt det finländska utbildningssystemet och som inte har tagit emot en studieplats som leder till en högskoleexamen, dvs så kallade förstagångssökande. Sökande som har tagit emot en studieplats på en utbildning som börjat vårterminen 2014 eller tidigare och som inte har avlagt någon examen betraktas som förstagångssökande. Kvoten för förstagångssökande (70 %) beaktas i antalet nybörjarplatser i ansökningmålens urvalsköer, dock så att man i betygsantagningen beaktar endast förstagångssökande.

Den ovan nämnda kvoten för förstagångssökande (70 %) är inte en övre gräns, utan fler förstagångssökande än så kan antas om de klarar sig tillräckligt bra i ansökningsprocessen.

Hakukohde/aloituspaikkamäärä
Ansökningsmål/studieplatser
Todistusvalinta
Betygsantagningskön
Koevalinta
Provpoängskön
Yhteensä
Totalt
AALTO-YLIOPISTO364
Kauppatieteet219145364
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN250
Ekonomi, Helsingfors10872180
Ekonomi, Vasa422870
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO140
Kauppatieteet, Joensuu422870
Kauppatieteet, Kuopio422870
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO180
Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma7550125
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma332255
LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta140
Kauppatieteet8456140
OULUN YLIOPISTO170
Kauppatieteet10268170
TAMPEREEN YLIOPISTO160
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma9664160
TURUN YLIOPISTO290
Kauppatieteet, Turku13892230
Kauppatieteet, Pori362460
VAASAN YLIOPISTO350
Kauppatieteet210140350
ÅBO AKADEMI80
Ekonomi483280