Universiteten

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning omfattar handelshögskolorna vid Aalto-universitetet, Hanken (Svenska handelshögskolan), Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi.

Aalto-yliopisto

Aalto universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Hanken

Välkommen till Hanken!
Vi erbjuder dig en internationellt inriktad och uppskattad utbildning med en utlandsvistelse inbyggd i examen. Hos oss skapar du dig nätverk för livet, får personlig handledning och grunden för att ta nästa framgångsrika steg i karriären. Hanken anses genom de tre internationella kvalitetsstämplar högskolan har höra till top 1% av världens handelshögskolor. Idag är Hanken Finlands enda fristående handelshögskola, här kan du studera både på svenska och engelska. Hanken finns i hjärtat av studiestäderna Vasa och Helsingfors. Via ekonomutbildningarnas gemensamma ansökan antas studerande till vardera ortens svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildning.

Ansökningsmål

Hanken är en del i den gemensamma antagningen för alla ekonomiska utbildningar i Finland. Hanken har två ansökningsmål inom ramen för den gemensamma antagningen:
Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Vasa
Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors

Antagningen

Antagningen sker enligt ekonomutbildningarnas gemensamma antagnings antagningskriterier och –process. 60 % antas på basis av sitt resultat i studentexamen (eller resultat i en IB-, EB-, eller finländsk Reifeprüfung/DIA-examen). De sökande som inte antas på basis av sitt betyg deltar i urvalsprovet, och de resterande 40 % av platserna tilldelas dem som klarat sig bäst i urvalsprovet.

Ansökan till Hanken görs som tidigare år via portalen studieinfo.fi, urvalsprovet är gemensamt med alla ekonomiska utbildningar i Finland. Urvalsprovet på svenska kan skrivas i Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn.

Minst 70 % av alla som antas ska vara så kallade förstagångssökande, dvs. sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

Östra Finlands universitet

Östra Finlands universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

LUT universitet

Villmanstrands tekniska universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Uleåborgs universitet

Uleåborgs universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Tammerfors universitet

Tammerfors universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Åbo universitet

Åbo universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Vasa universitet

Vasa universitet har ingen ekonomutbildning på svenska, för information om utbildningen på finska, vänligen byt sidans språk till finska.

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett av de mindre universiteten i Finland, men kan ändå erbjuda ett stort utbud av ämnen. Studerande vid akademin har lätt att känna sig hemma, stämningen bland studerande och kontakten mellan studerande och personal är god. Akademins litenhet är universitetets styrka. Handelshögskolan vid Åbo Akademi är AACSB-ackrediterad, vilket innebär att utbildningens kvalitet kontinuerligt utvecklas i enlighet med internationella standarder. Inom undervisningen kan personalen flexibelt pröva nya undervisningsmetoder som regelbundet utvärderas och vidareutvecklas. Aktiverande undervisningsmetoder ger studerande de rätta färdigheterna för framtida arbetsuppgifter, också sådana som ännu inte finns.

Trots sin svenska prägel har cirka en femtedel av alla Åbo Akademis studerande finska som modersmål. Genom tiderna har akademin också haft en internationell karaktär och är bland annat medlem i Coimbra Group, som består av de 40 äldsta universiteten i olika europeiska länder. Där och i flera andra internationella nätverk är akademin aktiv för att kunna erbjuda de studerande möjligheter att åka utomlands, och själv motta utländska studerande.

Ansökningsmål

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning har Åbo Akademi ett ansökningsmål: Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Åbo.

Studerande avlägger först ekonomie kandidatexamen, med ett av nedanstående huvudämnen. Huvudämnet väljs i slutet av det första studieåret. Efter avlagd kandidatexamen kan studerande, utan separat ansökan, fortsätta inom ekonomie magisterprogrammet.

Huvudämnen i kandidatexamen

  • Informationssystem
  • Internationell marknadsföring
  • Nationalekonomi
  • Organisation och ledning
  • Redovisning

Inriktningsalternativ i magisterexamen

  • Informationssystem
  • Internationell företagsverksamhet
  • Ledarskap, strategi och organisation
  • Nationalekonomi
  • Redovisning och styrning

Därtill erbjuder Åbo Akademi ett internationellt magisterprogram, som leder till ekonomie magisterexamen: Governance of Digitalization, där undervisningsspråket är engelska.