Öppna universitetsstudier

Det är också möjligt att söka till studier i ekonomi genom studier vid öppna universitetet. Du kan söka till examensstuderande i ekonomi när du har slutfört de studier som krävs enligt antagningskriterierna (kan variera mellan universiteten). Val av studerande görs enligt examensprogrammets antagningskriterier, varför den öppna universitetsleden inte innebär en automatisk övergång till examensstuderande. Mer information om studier i den öppna universitetsleden finns på universitetens webbplatser (länkar nedan).