Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Gemensamma antagningen till ekonomutbildning kauppatieteet.fi/sv -webbsidan och har upprättats 28.10.2022. Tillgänglighetsutlåtande uppdaterats 28.10.2022. Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning omfattar handelshögskolorna vid Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Svenska Handelshögskolan, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbsidan uppfyller ännu inte helt tillgänglighetskraven

  • Kontraster (datum för artiklar i avsnittet Aktuellt).
  • Tidigare urvalsprov är inte i ett fullt tillgängligt format.
  • Vissa av länkarna och pdf-filerna öppnas på en egen flik utan att det nämns separat.
  • Texterna i alla länkar är inte tillräckligt beskrivande.
  • Vissa av bilderna saknar textmotsvarighet.

Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • Filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

kauppatieteet.yhteisvalinta@uef.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000