Anvisningar för ansökan

Ansökningen till alla högskoleutbildningar sker genom den nationella gemensamma ansökan i Studieinfo. Du kan ansöka till högst sex olika utbildningar på yrkeshögskolor och universitet.

Med den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avses de ansökningsmål som ingår i den gemensamma ansökan samt använder sig av samma urvalskriterier och urvalsprov.

Ansökningstiden är 16.3–30.3.2022 kl. 15.00

Urvalsprovet ordnas tisdagen den 7.6.2022 klockan 12:00–15:00.

Om en sökande i betygsantagningen inte antas till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Urvalsordningen avgörs av provpoängen. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Den sökande kan välja universitetet/högskolan samt orten, på vilken hen deltar i urvalsprovet. Urvalsprovet avläggs på det språk som är undervisnings- och examensspråk vid den valda urvalsprovsplatsen (Universitetslag 558/2009, 11 §).

Så här fyller du i och lämnar in din ansökan

I den nationella gemensamma ansökan ansöker du i Studieinfo.

Vissa universitet har bara en utbildning som man kan söka till inom det ekonomiska området. I sådana fall antar universitetet nya studerande till en utbildning där huvudämnet väljs senare under studierna. Vissa universitet antar nya studerande helt eller delvis direkt till huvudämnen eller program. Då kan man söka till fler än en utbildning vid det universitetet.

Om en sökande ansöker till flera utbildningar anges dessa på ansökningsblanketten i prioritetsordning på det sätt som universitetets urvalskriterier förutsätter. Ett universitet kan exempelvis begränsa ansökningen så att man inte kan ansöka till alla utbildningar som erbjuds. Antalet utbildningar som anges på ansökningsblanketten och deras inbördes ordning är bindande. De kan inte ändras efter att ansökningstiden har löpt ut. Läs igenom anvisningarna för ifyllande av blanketten samt informationen om urvalsförfarandet och reservplatserna innan du fyller i ansökningsblanketten.

I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du ansöka till högst sex ansökningsmål. Alla dessa kan vara ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Du kan placera utbildningarna inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning i den ordning du vill. Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten får du möjlighet att förhandsgranska den. Skicka in din ansökan genom att trycka på knappen Skicka ansökan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som ska skickas in.

Ansökningstiden går ut 30.3.2022 kl. 15.00 (Observera klockslaget!). När din ansökningsblankett har skickats in får du en bekräftelse per e-post.

Mer information om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i Studieinfo – Så här fyller du i ansökningsblanketten

Bilagor

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg på ansökningsformuläret.

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt din examen före våren 2018 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00.
 • Om du har avlagt din yrkesinriktad grundexamen på Åland, ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00.

Obs! Om du har avlagt din examen år 2018 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får upplysningar om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.

 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska du bli utexaminerad senast den 17.6.2022 då också examensinformation skall vara tillhanda i KOSKI-service. Alternativt kan du ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsformuläret senast 17.6. klo 15.00.

IB-examen

 • Om du har avlagt IB-examen före vår 2022, ladda upp en kopia på din IB-diploma i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp predicted grades –utlåtande på ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00. De slutliga vitsorden ska levereras senast den 15.7.2022 kl. 15.00. Sökande som avlägger IB-examen ska beställa ett Transcript of Grades från IBO och begära att det skickas till Östra Finlands universitet (University of Eastern Finland) senast den 15.7.2022 (även om du inte har ansökt till Östra Finlands universitet). Östra Finlands universitet får de slutgiltiga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten har fastställts. Mer information: ibo.org

EB-examen

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2022, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast den 6.4.2022 kl. 15.00 i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över preliminära vitsord på ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00 och slutgiltiga vitsorden ska levereras senast den 15.7.2022 kl. 15.00.

DIA-/RP-examen

 • On du har avlagt RP-/DIA-examen före våren 2022, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor senast den 6.4.2022 kl. 15.00 på ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger DIA-examen under ansökningsvåren ska de slutliga vitsorden laddas upp i ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00.

Annan examen

 • Sökande som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsexamen: Om du inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan du påvisa din behörighet genom en avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 6.4.2022 klockan 15:00.
 • Sökande som avlagt AICE-examen:även personer som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) är behöriga att ansöka. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 6.4.2022 klockan 15:00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2021 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00 och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska bilagan lämnas in till universitetet senast den 15.7.2022 kl. 15.00.

Påvisande av språkkunskaper

Påvisande av kunskaper i finska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska under ansökningstiden eller senast den 6 april klockan 15:00.

Påvisande av kunskaper i svenska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i svenska under ansökningstiden eller senast den 6 april klockan 15:00. Om den sökande i samband med att han eller hon lämnar in sin ansökan i Studieinfo-tjänsten anmäler sig till språkprovet som Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar för att påvisa sina kunskaper i svenska, behöver den sökande inte lämna in en separat bilaga med resultatet från språkprovet, eftersom det fås automatiskt.

Anhållan om att få delta i urvalsprovet

En person som anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, men som inte uppfyller de krav på tidigare utbildning som anges i universitetslagen, kan anhålla att få delta i urvalsprovet. En ansökan med motivering och en utredning av den sökandes utbildningsbakgrund ska lämnas in till alla de universitet som sökande sökt till i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning inom ansökningstiden som slutar (30.3.2022 kl. 15.00).
Detta gäller inte Tampere.