Anvisningar för ansökan

Ansökningen till alla högskoleutbildningar sker genom den nationella gemensamma ansökan i Studieinfo. Du kan ansöka till högst sex olika utbildningar på yrkeshögskolor och universitet.

Med den gemensamma antagningen till ekonomutbildning avses de ansökningsmål som ingår i den gemensamma ansökan samt använder sig av samma urvalskriterier och urvalsprov.

Ansökningstiden är 13.3.–27.3.2024 kl. 15.00

Om en sökande i betygsantagningen inte antas till ansökningsmålet som hen prioriterat högst inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, kan den sökande delta i urvalsprovet. Urvalsordningen avgörs av provpoängen.

Den sökande ska göra en bindande anmälan till urvalsprovet i Studieinfo-tjänsten. Den sökande kan välja universitetet/högskolan samt orten, på vilken hen deltar i urvalsprovet. Urvalsprovet avläggs på det språk som är undervisnings- och examensspråk vid den valda urvalsprovsplatsen (Universitetslag 558/2009, 11 §).

Så här fyller du i och lämnar in din ansökan

I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du ansöka till högst sex ansökningsmål. Alla dessa kan vara ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Du kan placera utbildningarna inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning i den ordning du vill.

Antalet utbildningar som anges på ansökningsblanketten och deras inbördes ordning är bindande. De kan inte ändras efter att ansökningstiden har löpt ut. Läs igenom anvisningarna för ifyllande av blanketten samt informationen om urvalsförfarandet och reservplatserna innan du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 27.3.2024 kl. 15.00. Mer information om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i Studieinfo – Så här fyller du i ansökningsblanketten

När du har fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten får du möjlighet att förhandsgranska den. Skicka in din ansökan genom att trycka på knappen Skicka ansökan. När din ansökningsblankett har skickats in får du en bekräftelse per e-post. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som ska skickas in.

Bilagor

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg på ansökningsformuläret.

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt din examen före våren 2018 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 3.4.2024 kl. 15.00.
 • Om du har avlagt din yrkesinriktad grundexamen på Åland, ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 3.4.2024 kl. 15.00.

Obs! Om du har avlagt din examen år 2018 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får upplysningar om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.

 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska du bli utexaminerad senast den 14.6.2024 då också examensinformation skall vara tillhanda i KOSKI-service. Alternativt kan du ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsformuläret senast 14.6.2024 kl. 15.00.

IB-examen

 • Om du har avlagt IB-examen före vår 2024, ladda upp en kopia på din IB-diploma i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp predicted grades –utlåtande på ansökningsformuläret senast den 3.4.2024 kl. 15.00. De slutliga vitsorden ska levereras senast den 11.7.2024 kl. 15.00. OBS! Sökande som avlägger IB-examen ska beställa ett Transcript of Grades från IBO och begära att det skickas till Östra Finlands universitet (University of Eastern Finland) senast den 11.7.2024 (även om du inte har ansökt till Östra Finlands universitet). Östra Finlands universitet får de slutgiltiga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten har fastställts. Mer information: ibo.org

EB-examen

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast den 3.4.2024 kl. 15.00 i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över preliminära vitsord på ansökningsformuläret senast den 3.4.2024 kl. 15.00 och slutgiltiga vitsorden ska levereras senast den 11.7.2024 kl. 15.00.

DIA-/RP-examen

 • Om du har avlagt DIA-/RP-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor och de slutliga vitsorden senast den 3.4.2024 kl. 15.00 på ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger DIA-/RP-examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på slutliga vitsorden på ansökningsformuläret senast den 30.4.2024 kl. 15.00.

Annan examen

 • Sökande som avlagt yrkeshögskole- eller universitetsexamen: Om du inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan du påvisa din behörighet genom en avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 3.4.2024 klockan 15:00.
 • Sökande som avlagt AICE-examen:även personer som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) är behöriga att ansöka. En kopia av examensbetyget ska bifogas till ansökan senast den 3.4.2024 klockan 15:00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2024 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 3.4.2024 kl. 15.00 och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska bilagan lämnas in till universitetet senast den 11.7.2024 kl. 15.00.

Påvisande av språkkunskaper

Påvisande av kunskaper i finska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska under ansökningstiden eller senast den 3 april klockan 15:00. Läs mer här.

Påvisande av kunskaper i svenska: Den sökande ska påvisa sina kunskaper i svenska under ansökningstiden eller senast den 3 april klockan 15:00. Om den sökande i samband med att han eller hon lämnar in sin ansökan i Studieinfo-tjänsten anmäler sig till språkprovet som anordnas av en högskola själv för att påvisa sina kunskaper i svenska, behöver den sökande inte lämna in en separat bilaga med resultatet från språkprovet, eftersom det fås automatiskt. Läs mer här.