Krav på språkkunskaper

Påvisande av kunskaper i finska

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på finska och som ger högskolebehörighet
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i finska som modersmål
 • Prov i modersmål (finska) i den finländska studentexamen eller prov i finska som andraspråk med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen
  • Finska på A-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
  • Finska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
  • Finska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, eller finska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre i IB-examen som avlagts före år 2013
 • EB-examen
  • Ett godkänt vitsord i finska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 7 eller högre i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen i Tyska skolan i Helsingfors
  • Ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  • Finska som andra språk med vitsordet 8 eller högre
  • Vitsordet 8 eller högre i det muntliga provet i finska som modersmål
 • Studier avlagda med godkänt vitsord i finska språket motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs i Kulkuri-distansskolan
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Högskoleexamen/-studier:
  • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit finska
  • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på finska
  • Den sökande har avlagt ett godkänt mogenhetsprov på finska vid en högskola
  • Den sökande har avlagt högskoleexamen med finska (eller motsvarande) som huvudämne
  • Den sökande har avlagt studier i finska omfattande 60 sp/35 sv eller mer
  • Den sökande har avlagt ett språkprov eller språkstudier, som påvisar minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som det andra inhemska språket)

Påvisande av kunskaper i svenska

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska* och som ger högskolebehörighet (* även norska, danska, isländska eller färöiska).
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska* som modersmål (* även norska, danska, isländska eller färöiska).
 • Prov i modersmål (svenska) i den finländska studentexamen eller prov i svenska som andraspråk med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen
  • Svenska på A-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
  • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
  • Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, eller svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre i IB-examen som avlagts före år 2013
 • EB-examen
  • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier). Alla delområden i provet ska vara godkända
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar för att mäta att den sökande har kunskaper på B2-nivå i svenska (gäller i 5 år efter prestationen)
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar för att mäta att den sökande har kunskaper på B2-nivå i svenska eller för att ge den sökande ansökningsbehörighet till svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna antagningskriterier).
 • Högskoleexamen/-studier:
  • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska
  • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på svenska
  • Den sökande har avlagt ett godkänt mogenhetsprov på svenska vid en högskola
  • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska (eller motsvarande) som huvudämne
  • Den sökande har avlagt studier i svenska omfattande 60 sp/35 sv eller mer
Meny