Krav på språkkunskaper

Påvisande av kunskaper i finska

Påvisande av kunskaper i finska

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på finska och som ger högskolebehörighet
 • Godkänt vitsord i finska språket som modersmål i avgångsbetyg i studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier
 • En högskoleexamen där undervisningsspråket varit finska
 • Högskoleexamen med finska (eller motsvarande) som huvudämne
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift.
 • Kombination av Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen: Delprov för textförståelse och skrivning i Allmän språkexamen har utförts på nivå 4 och den muntliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och tal i Allmän språkexamen har utförts på nivå 4 och den skriftliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god.

Kunskaper i finska kan dessutom påvisas genom följande prestationer (även utan avlagd examen som anknyter till prestationen):

 • Studier avlagda med godkänt vitsord i finska språket motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs i Kulkuri-distansskolan
 • Prov i modersmål (finska) i den finländska studentexamen eller prov i finska som andraspråk med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs i finska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen
  • Finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med vitsordet 2 eller högre
  • Finska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen
  • Ett godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språket (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 8 eller högre i finska som ONL-språk
 • RP- eller DIA-examen i Tyska skolan i Helsingfors
  • Ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  • Finska som andra språk (CEFR-level B2) med vitsordet 8 eller högre
 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en högskola själv (eller i samarbete) och som mäter den sökandes språkkunskaper i finska till nivå B2
 • Högskolestudier:
  • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på finska
  • Den sökande har avlagt ett godkänt mogenhetsprov på finska vid en högskola
  • Den sökande har avlagt studier i finska omfattande 60 sp/35 sv eller mer
  • Den sökande har avlagt ett språkprov eller språkstudier, som påvisar minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som det andra inhemska språket)

Påvisande av kunskaper i svenska

Påvisande av kunskaper i svenska

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska och som ger högskolebehörighet
 • Godkänt vitsord i svenska språket som modersmål i avgångsbetyg i studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier
 • En högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska
 • Högskoleexamen med svenska (eller motsvarande) som huvudämne
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Kombination av Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen: Delprov för textförståelse och skrivning i Allmän språkexamen har utförts på nivå 4 och den muntliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god ELLER delproven i talförståelse och tal i Allmän språkexamen har utförts på nivå 4 och den skriftliga delen i Språkexamen för statsförvaltningen har utförts med vitsordet god.

Kunskaper i svenska kan dessutom påvisas genom följande prestationer (även utan avlagd examen som anknyter till prestationen):

 • Godkända studier i svenska motsvarande kursplanen för Kulkuri-distansskolan/Nomadskolans grundläggande utbildning
 • Prov i modersmål (svenska) i den finländska studentexamen eller prov i svenska som andraspråk med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen
  • Svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med vitsordet 2 eller högre
  • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen
  • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språket (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 8 eller högre i svenska som ONL-språk
 • RP- eller DIA-examen i Tyska skolan i Helsingfors
  • Ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i svenska som modersmål
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier). Alla delområden i provet ska vara godkända
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar för att mäta att den sökande har kunskaper på B2-nivå i svenska (gäller i 5 år efter prestationen)
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar för att mäta att den sökande har kunskaper på B2-nivå i svenska eller för att ge den sökande ansökningsbehörighet till svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna antagningskriterier).
 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en högskola själv (eller i samarbete) och som mäter den sökandes språkkunskaper i svenska till nivå B2
 • Högskolestudier:
  • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på svenska
  • Den sökande har avlagt ett godkänt mogenhetsprov på svenska vid en högskola
  • Den sökande har avlagt studier i svenska omfattande 60 sp/35 sv eller mer