Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin* kielellä (myös norja, tanska, islanti tai fäärin kieli)
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta ruotsin* kielestä (myös norja, tanska, islanti tai fäärin kieli)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason ruotsi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-ruotsi vähintään arvosanalla 5
  • EB-tutkinnossa
  • Ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
  • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
  • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä
  • Hyväksytty tulos Handelshögskolan vid Åbo Akademin ja Hanken Svenska handelshögskolanin itse järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidot olevan tasolla B2 (voimassa 5 vuotta suorituksesta)
 • Hyväksytty tulos kielikokeesta, jonka järjestävänä tahona on Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taidot tasolle B2 tai antaa hakijalle hakukelpoisuuden kandidaatintutkintoon johtavaan ruotsinkieliseen koulutukseen (voimassa yhtä kauan kuin SSKH:n omissa valintakriteereissä).
  • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
Valikko