Hakuohjeet

Haku kaikkiin korkeakoulujen koulutuksiin tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolussa. Voit hakea yhteensä enintään kuuteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteeseen.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden mukaisissa valinnoissa käytetään samoja valintaperusteita ja samaa valintakoetta. Nämä hakukohteet on merkitty Opintopolussa tekstillä ”Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta”.

Hakuaika on 16.3. – 30.3.2022 klo 15.00

Valintakoe on tiistaina 7.6.2022 klo 12:00–15:00.

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Hakija voi valita yliopiston/korkeakoulun sekä paikkakunnan, jossa kokeensa suorittaa. Valintakoe tehdään kokeen suorituspaikan opetus- ja tutkintokielellä (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).

Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Valtakunnallisessa yhteishaussa haku tapahtuu Opintopolussa.

Osalla yliopistoista on vain yksi hakukohde. Silloin yliopisto ottaa uudet opiskelijat suorittamaan tutkintoa, jonka pääaine, ohjelma, erikoistumisalue tai opintosuunta valitaan myöhemmin opintojen aikana. Osa yliopistoista ottaa uudet opiskelijat joko kokonaan tai osittain suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Tällöin yliopiston hakukohteita on enemmän kuin yksi.

Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, kohteet ilmoitetaan hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Yliopisto on esimerkiksi voinut rajoittaa haettavien hakukohteidensa määrää siten, että kaikkiin tarjolla oleviin kohteisiin ei voi hakea. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu ohjeisiin hakulomakkeen täyttämisestä, valintamenettelystä ja varasijoista.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Nämä voivat kaikki olla kauppatieteellisen yhteisvalinnan piirissä olevia hakukohteita. Voit asettaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteet haluamaasi järjestykseen. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa.

Hakulomakkeen lähettäminen

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakemus -painiketta. Hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on tietoja, joita voit tarvita myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee ladata hakemukselle.

Hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00 (Huomaa kellonaika!). Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä löydät Opintopolusta – Näin täytät hakulomakkeen

Liitteet

Liitteet tulee lisätä tallentamalla ne hakemukselle Opintopolkuun sähköisesti 6.4.2022 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Suomalainen ylioppilastutkinto

 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi.
 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

 • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen vuotta 2018, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon Ahvenanmaalla, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Huom! Jos olet suorittanut tutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ammatillisen tutkinnon todistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.

 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, tulee tutkinnon valmistua 17.6.2022 mennessä, jolloin tutkintotietojen tulee löytyä KOSKI-palvelusta. Vaihtoehtoisesti voit ladata tutkintotodistuksen kopion hakulomakkeelle 17.6.2022 klo 15.00 mennessä.

IB-tutkinto

 • Jos olet suorittanut IB-tutkinnon ennen kevättä 2022, lataa kopio IB-diplomasta hakulomakkeelle.
 • Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväänä, lataa predicted grades -lausunto hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Tieto lopullisista arvosanoista tulee toimittaa 15.7.2022 klo 15.00 mennessä. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 15.7.2022 mennessä. Vaikka et olisi hakenut Itä-Suomen yliopiston hakukohteeseen. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: ibo.org

EB-tutkinto

 • Jos olet suorittanut EB-tutkinnon ennen kevättä 2022, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat EB-tutkinnon hakukeväänä, lataa alustava arvosanailmoitus hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä ja lataa lopulliset tulokset/arvosanatiedot hakulomakkeelle 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

DIA-/RP-tutkinto

 • Jos olet suorittanut RP-/DIA-tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa todistus liitteineen hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat DIA-tutkinnon hakukeväänä, lataa tieto lopullisista arvosanoista hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Muut tutkinnot

 • Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli et ole suorittanut jotain edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa hakukelpoisuuden suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on ladattava hakemukselle 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.
 • AICE-tutkinnon suorittaneet:myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on ladattava hakemukselle 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus

 • Jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä kopio tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä kopio viimeisimmästä koulutodistuksestasi tai todistus keskeneräisistä opinnoista (sisältäen tiedon suoritettavasta tutkinnosta ja arvioidusta valmistumisajankohdasta) sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä). Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee toimittaa yliopistolle 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito viimeistään 6.4.2022 klo 15:00.
Ruotsin kielen taidon osoittaminen (Hanken & Åbo): Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito viimeistään 6.4.2022 klo 15:00.

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin, joihin hakija on hakenut hakuajan päättymiseen mennessä.
Ei myönnetä Tampereen yliopiston hakukohteeseen.