Hakuohjeet

Haku kaikkiin korkeakoulujen koulutuksiin tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolussa. Voit hakea yhteensä enintään kuuteen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteeseen.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden mukaisissa valinnoissa käytetään samoja valintaperusteita ja samaa valintakoetta. Nämä hakukohteet on merkitty Opintopolussa tekstillä ”Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta”.

Hakuaika on 13.3. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein.

Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa. Hakija voi valita yliopiston/korkeakoulun sekä paikkakunnan, jossa kokeensa suorittaa. Valintakoe tehdään kokeen suorituspaikan opetus- ja tutkintokielellä (Yliopistolaki 558/2009, 11 §).

Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Nämä voivat kaikki olla kauppatieteellisen yhteisvalinnan piirissä olevia hakukohteita. Voit asettaa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteet haluamaasi järjestykseen.

Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu ohjeisiin hakulomakkeen täyttämisestä, valintamenettelystä ja varasijoista. Hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä löydät Opintopolusta – Näin täytät hakulomakkeen

Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakemus -painiketta. Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Hakulomake on mahdollista tulostaa. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee ladata hakemukselle.

Liitteet

Liitteet tulee lisätä tallentamalla ne hakemukselle Opintopolkuun 3.4.2024 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Suomalainen ylioppilastutkinto

 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi.
 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

 • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen vuotta 2018, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon Ahvenanmaalla, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Huom! Jos olet suorittanut tutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ammatillisen tutkinnon todistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.

 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, tulee tutkinnon valmistua 14.6.2024 mennessä, jolloin tutkintotietojen tulee löytyä KOSKI-palvelusta. Vaihtoehtoisesti voit ladata tutkintotodistuksen kopion hakulomakkeelle 14.6.2024 klo 15.00 mennessä.

IB-tutkinto

 • Jos olet suorittanut IB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa kopio IB-diplomasta hakulomakkeelle.
 • Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväänä, lataa predicted grades -lausunto hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Tieto lopullisista arvosanoista tulee toimittaa 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Huom! IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 11.7.2024 klo 15.00 mennessä, vaikka et olisi hakenut Itä-Suomen yliopiston hakukohteeseen. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: ibo.org

EB-tutkinto

 • Jos olet suorittanut EB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat EB-tutkinnon hakukeväänä, lataa alustava arvosanailmoitus hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä ja lataa lopulliset tulokset/arvosanatiedot hakulomakkeelle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

DIA-/RP-tutkinto

 • Jos olet suorittanut DIA-/RP-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa todistus liitteineen ja lopulliset arvosanat hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat DIA-/RP-tutkinnon hakukeväänä, lataa kopio lopullisista arvosanoista hakemuksellesi 30.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Muut tutkinnot

 • Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli et ole suorittanut jotain edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa hakukelpoisuuden suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on ladattava hakemukselle 3.4.2024 klo 15:00 mennessä.
 • AICE-tutkinnon suorittaneet:myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on ladattava hakemukselle 3.4.2024 klo 15:00 mennessä.

Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus

 • Jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä kopio tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä kopio viimeisimmästä koulutodistuksestasi tai todistus keskeneräisistä opinnoista (sisältäen tiedon suoritettavasta tutkinnosta ja arvioidusta valmistumisajankohdasta) sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä). Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee toimittaa yliopistolle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijan on osoitettava suomen kielen taito viimeistään 3.4.2024 klo 15:00. Katso lisää täältä.

Ruotsin kielen taidon osoittaminen (Hankenin & Åbon hakukohteisiin): Hakijan on osoitettava ruotsin kielen taito viimeistään 3.4.2024 klo 15:00. Katso lisää täältä.