Ekonomutbildning

Gemensamma antagningen till ekonomutbildning

Studier

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning omfattar handelshögskolorna vid Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet; Östra Finlands, Tammerfors och Vasa universitet, LUT-universitetet samt Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.

Du kan söka till examensstudier genom öpustudier i ekonomi. De helheter som krävs kan variera mellan universiteten. Läs mer om universitetens öppna universitetsstudier.
Studierna ger dig rätt att avlägga både ekonomie kandidatexamen (EK) och ekonomie magisterexamen (EM).

Aktuellt