Antagning på basen av urvalsprov 2021

Antagning på basen av urvalsprov 2021

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2021

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2021 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 6.7.2021 var:

Studieplatser Provpoängskön, förstagångssökande Studieplatser Provpoängskön, alla
Aalto-yliopisto 34 29,96 101 26,94
Hanken, Helsingfors 18 18,92 54 13,37
Hanken, Vasa 8 10,9 23 8,92
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 7 21,9 21 20,92
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 7 22,96 21 21,94
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede 13 24,45 37 22,96
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 6 22,43 16 20,94
LUT-yliopisto 14 24,43 42 22,96
Oulun yliopisto 17 23,96 51 21,43
Tampereen yliopisto 17 25,98 49 24,92
Turun yliopisto, Turku 26 26,96 78 24,94
Turun yliopisto, Pori 6 22,98 20 21,43
Vaasan yliopisto 27 23,94 81 21,92
Åbo Akademi 9 13,33 27 10,9

I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande på följande sätt:

  1. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 1 (frågorna 1–10).
  2. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 2 (frågorna 11–20).
  3. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 3 (frågorna 21–30).
  4. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 4 (frågorna 31–40).

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 16.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Provet och de rätta svaren.

 

Förra artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2021
Nästä artikel
Antagningsstatistik från våren 2021 är publicitat