Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2021

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2021

Poänggränserna för antagningen våren 2021 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2021 var:

Studieplatser

Betygsantagning, förstagångssökande

Aalto-yliopisto

203

121,7

Hanken, Helsingfors

108

106,3

Hanken, Vasa

47

94

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

42

99,6

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

42

101,7

Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede

75

106,5

Jyväskylän yliopisto, Taloustiede

33

98,3

LUT-yliopisto

84

105,8

Oulun yliopisto

102

104,4

Tampereen yliopisto

99

114

Turun yliopisto, Turku

156

114

Turun yliopisto, Pori

40

100,4

Vaasan yliopisto

162

102,1

Åbo Akademi

54

97,3

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare).

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 9.7.2021. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 16.7.2021 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Nästä artikel
Antagning på basen av urvalsprov 2021