Antagning på basen av urvalsprov 5.7.2022

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2022

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2022 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 5.7.2022 var:

Studieplatser Provpoängskön, förstagångsökande Studieplatser Provpoängskön, alla
Aalto-yliopisto 37 31,47 110 28,47
Hanken, Helsingfors 18 19,96 54 16,37
Hanken, Vasa 8 14,35 23 11,45
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 7 23,98 21 23,45
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 7 25,98 21 24,45
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede 13 26,47 37 25,96
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 6 25,47 16 23,47
LUT-yliopisto 16 26,47 48 25,43
Oulun yliopisto 17 25,98 51 23,92
Tampereen yliopisto 16 28,98 48 26,98
Turun yliopisto, Turku 26 28,98 78 26,98
Turun yliopisto, Pori 6 25,98 20 23,98
Vaasan yliopisto 27 25,98 81 24,47
Åbo Akademi 9 14,96 27 12,96

I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande på följande sätt:

  1. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 1 (frågorna 1–10).
  2. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 2 (frågorna 11–20).
  3. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 3 (frågorna 21–30).
  4. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 4 (frågorna 31–40).

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 15.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Urvalprov 2022 och de rätta svaren.

Förra artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2022
Nästä artikel
Antagningsstatistik från våren 2022 är publicitat