Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2022

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2022

Poänggränserna för antagningen våren 2022 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 27.5.2022 var:

Studieplatser

Betygsantagning, förstagångsökande

Aalto-yliopisto

220

122.3

Hanken, Helsingfors

108

109.1

Hanken, Vasa

47

97.9

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

42

98.9

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

42

100.9

Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede

75

108.1

Jyväskylän yliopisto, Taloustiede

33

97.1

LUT-yliopisto

96

102.1

Oulun yliopisto

102

103.9

Tampereen yliopisto

96

115.2

Turun yliopisto, Turku

156

114.6

Turun yliopisto, Pori

40

100.1

Vaasan yliopisto

162

101.1

Åbo Akademi

54

102.9

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 8.7.2022. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 15.7.2022 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Förra artikel
Antagningsstatistik från våren 2021 är publicitat
Nästä artikel
Antagning på basen av urvalsprov 5.7.2022