Anvisningar för urvalsprov 6.6.2023 kl. 12.00-15.00

Urvalsprovet inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning ordnas tisdagen 6.6.2023. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov på den ort och i de av universitetet bestämda utrymmen, som sökande har valt på ansökningsblanketten. Urvalsprovet skrivs på papper. Se mer detaljerade instruktioner för att delta i ekonomutbildningens urvalsprov:

Anvisningar för urvalsprov den gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2023

Förra artikel
Ifyllning av svarsblanketten i urvalsprovet
Nästä artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 26.5.2023