Poänggränserna för betygsantagningen den 26.5.2023

Poänggränserna för antagningen våren 2023 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 26.5.2023:

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning Studieplatser Betygsantagning

Lägsta godkända
poängantal

Aalto-yliopisto 220 122,7
Hanken, Helsingfors 108 109,9
Hanken, Vasa 42 100,5
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 42 99,1
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 42 102
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede 75 109,9
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 33 97,6
LUT-yliopisto 96 104,9
Oulun yliopisto 102 104,9
Tampereen yliopisto 96 115,9
Turun yliopisto, Turku 36 101,6
Turun yliopisto, Pori 138 117,1
Vaasan yliopisto 162 102,2
Åbo Akademi 48 105,5

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 7.7.2023. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 14.7.2023 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Förra artikel
Anvisningar för urvalsprov 6.6.2023 kl. 12.00-15.00
Nästä artikel
Antagning på basen av urvalsprov 4.7.2023