Antagning på basen av urvalsprov 4.7.2023

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2023

Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2023 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.

Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 4.7.2023 var:

Studieplatser Provpoängskön, förstagångsökande Studieplatser Provpoängskön, alla
Aalto-yliopisto 37 29,96 131 25,94
Hanken, Helsingfors 18 18,94 54 14,94
Hanken, Vasa 7 13,98 21 11,45
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 7 20,96 21 20,45
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 7 22,94 21 21,45
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede 13 23,96 37 22,94
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 6 21,45 16 19,94
LUT-yliopisto 16 23,47 48 21,92
Oulun yliopisto 27 21,98 55 19,94
Tampereen yliopisto 16 27,00 48 24,47
Turun yliopisto, Pori 6 21,92 18 20,45
Turun yliopisto, Turku 23 26,98 69 24,45
Vaasan yliopisto 27 22,92 81 20,94
Åbo Akademi 8 14,43 24 12,39

I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande på följande sätt:

  1. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 1 (frågorna 1–10).
  2. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 2 (frågorna 11–20).
  3. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 3 (frågorna 21–30).
  4. Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 4 (frågorna 31–40).

Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.

De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 14.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Urvalprov 2023 och de rätta svaren.

Förra artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 26.5.2023
Nästä artikel
Anvisningar för urvalsprov 4.6.2024 kl. 12.00-15.00