Anvisningar för urvalsprov 4.6.2024 kl. 12.00-15.00

Urvalsprovet inom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning ordnas tisdagen 4.6.2024. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov på den ort och i de av universitetet bestämda utrymmen, som sökande har valt på ansökningsblanketten.

Urvalsprovet skrivs på papper. Ta med dig till urvalsprovet identitetsbevis och en kulspetspenna.

Se mer detaljerade instruktioner för att delta i ekonomutbildningens urvalsprov: Anvisningar för urvalsprovet på papper – Yliopistovalinnat.fi.

Förra artikel
Antagning på basen av urvalsprov 4.7.2023
Nästä artikel
Poänggränserna för betygsantagningen den 23.5.2024