Poänggränserna för betygsantagningen den 23.5.2024

Poänggränserna för antagningen våren 2024 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.

Poänggränserna för betygsantagningen den 23.5.2024:

Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning Studieplatser Poänggränser,lägsta godkända
poängantal
Aalto-yliopisto 219 123,4
Hanken, Helsingfors 108 112,4
Hanken, Vasa 42 102,3
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 42 100,6
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 42 104,4
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede 75 109,6
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 33 97,4
LUT-yliopisto 84 106
Oulun yliopisto 102 102,9
Tampereen yliopisto 96 117,2
Turun yliopisto, Pori 36 101,5
Turun yliopisto, Turku 138 117,5
Vaasan yliopisto 210 103,4
Åbo Akademi 48 106

Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.

Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 4.7.2024. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 11.7.2024 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.

Förra artikel
Anvisningar för urvalsprov 4.6.2024 kl. 12.00-15.00